Posty

Obecność ( małe święto - dwusetny wiersz :-) dedykuję wszystkim moim Czytelnikom)

Anioł Stróż

Żniwa

Latem

Wiersz - jak muzyka

Niedzielna niespodzianka

Spotkanie z Aniołem

Wzruszenie

Spóźniona rozmowa