Cisza nastała...
I już nie słyszę nawet czy słabe serce bije
czy zamarło w oczekiwaniu
Nadzieja umiera ostatnia..
To ona nie pozwala Ci zasnąć prawda?
To ona jeszcze majaczy obrazy...
mami obietnicami...
Chciałabym, żeby się spełniły
Ale czy chcieć to wystarczy?
Śpij spokojnie , nie boj się ...złe sny
Odgonię tak jak Ty moje odganiałeś
Za ręke potrzymam tak jak Ty
trzymałeś
Pomogę Ci przebyć ten odcinek drogi
Tak jak Ty pomagałeś pozbierać mi się
Z upadku
 kiedy rower nie był mi posłuszny
Zaśnij spokojnie Tatusiu
Wszystko zrobiłeś jak trzeba...
Odpocznij. ....Obietnicy dotrzymałam...za rękę pomogłam Tacie przejść na Drugi Brzeg...ŚPIJ SPOKOJNIE..22.08.2013